طرح های پیشنهادی رول آپ

تمامی تصاویر به صورت لایه باز و با امکان تغییر رنگ و تصویر هستند. سایز رول آپ ارسالی می بایست در اندازه 85 در 200 سانتی متر باشد.


طرح های پیشنهادی سازه تتریس

تمامی تصاویر به صورت لایه باز و با امکان تغییر رنگ و تصویر هستند. سایز بنر قابل نصب بر روی تتریس 180 در 180 سانتی متر می باشد.