چکیده نظام مسائل، فرصت ها و چالش های استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی‌ با مساحت‌ ٨٩/454٩0 کیلومتر مربع‌، ٧6/٢ در صد از مساحت‌ کل‌ کشور را به‌ خود اختصــاص داده اســت‌ و در بین‌ اســتانهای‌ کشــور رتبه‌ یازدهم‌ را دارد. عوامل‌ توپوگرافی‌، عرض جغرافیایی‌ و جریانات هوایی‌ سبب‌ ایجاد تنوع اقلیمی‌ در استان شده است‌. بر اساس آخرین‌ تقسیمات سیا سی‌ در سال ١٣٩٨، استان آذربایجان شرقی‌ دارای‌ ٢١ شهر ستان، ٤٦بخش‌، 6٨ شهر و 144 دهستان می‌با شد. مطابق‌ آخرین‌ تق سیمات سیا سی‌، از 3066 آبادی‌، 2698 (٨٨ در صد) آبادی‌ دارای‌ سکنه‌ می‌باشد و ٧4/٢١ در صد از کل‌ آبادی‌های‌ شهرستان آذرشهر خالی‌ از سکنه‌ می‌باشد و این‌ امر سبب‌ شده این‌ شهر ستان رتبه‌ نخست‌ را از نظر آبادی‌های‌ خالی‌ از سکنه‌ به‌ خود اختصاص دهد. کمترین‌ درصد آبادی‌های‌ خالی‌ از سکنه‌ نیز به‌ شهرستان ملکان تعلق‌ گرفته‌ است‌ که‌ 44/٢ در صد از کل‌ آبادی‌های‌ این‌ شهرستان خالی‌ از سکنه‌ می‌باشد.

حوضــه‌های‌ آبخیز ارس، ســفیدرود، قزل اوزن و دریاچه‌ ارومیه‌ پهنه‌ اســتان را تحت‌ پوشــش‌ قرار داده‌اند. استان آذربایجان‌شرقی‌ از ناحیه‌ شمال، با کشورهای‌ آذربایجان، ارمنستان و جمهوری‌ خودمختار نخجوان (وابسته‌ به‌ کشور آذربایجان) به‌ طول ٢٣5 کیلومتر دارای‌ خط‌ همجوار است‌ که‌ مرز مشترك این‌ اســتان با کشــورهای‌ نامبرده را رود ارس تشــکیل‌ می‌دهد.

عمده ترین مشکلات استان آذربایجان شرقی شامل موارد زیر می شود که در گزارش پیش رو به آنها پرداخته ایم:

 1. عدم تکمیل طرح‌های انتقال آب
 2. کم آبی
 3. ضعف زیرساخت ریلی
 4. عدم تکمیل صنایع
 5. ضعف زیرساخت گردشگری
 6. کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی-نبود بسته بندی مناسب در فروش محصولات باغی و زراعی
 7. مشکلات مواصلاتی و جاده‌ای
 8. دامداری سنتی و عدم توسعه واحدهای دامداری صنعتی
 9. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی
 10. اختصاص ناکافی بودجه
 11. فقدان کشتارگاه‌های صنعتی دام و طیور و کمبود خوراک خام
 12. کم آبی(آب شرب خصوصاً روستاها)
 13. تاخیر در پروژه‌های سدسازی و آبی
 14. تغییر کاربری‌های غیرقانونی اراضی زراعی به سایر کاربری‌ها
 15. نیمه تعطیلی صنایع قدیمی به دلیل عدم نوسازی
 16. ضعف در سیستم دفع فاضلات شهری
 17. خشک شدن دریاچه ارومیه
 18. کشت سنتی محصولات کشاورزی(خرد و پراکنده بودن قطعات اراضی کشاورزی)
 19. پروژه های عمران شهری
 20. چرای بی رویه دام و از بین رفتن مراتع
 21. آلودگی هوای ایجاد شده توسط پالایشگاه
 22. خشک شدن تدریجی درخت‌های بادام و گردو
 23. عدم بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی
 24. ضعف در شبکه اینترنت و تلفن همراه
 25. عدم حمایت از صنایع
 26. کمبود فضاها و نیروی آموزشی-وجود 95مدرسه کانکسی در روستاهای چاراویماق و عدم وجود معلم رسمی و اداره با سرباز معلمان
 27. آمار بالای طلاق و مشکلات خانوادگی به دلیل فرهنگ ازدواج‌های زودهنگام در این منطقه
 28. حاشیه نشینی و کاهش امنیت اجتماعی

برای دریافت نسخه الکترونیک یا نسخه چاپی نظام مسائل استان ها با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.