چکیده نظام مسائل، فرصت ها و چالش های استان خوزستان

استان خوزستان با مساحت‌ ٦٤٠٥٧ کیلومتر مربع‌ براساس آخـرین‌ تقسـیمات کشوری‌ در سال ١٣٩٧ این‌ استان به‌ ٢٧ شهرسـتان، ٨٢ شهر، ٦٧ بخـش‌ و ١٤٤ دهسـتان تقسـیم‌ شـده است‌. شـمال و شـرق استان خوزستان را سلسله‌ جبال زاگـرس فـرا گرفتـه‌ است‌ که‌ هر چه‌ به‌ سمت‌ جنوب‌غربی‌ پیش‌ بـرویم‌ از ارتفاع آن کاسته‌ شده تا نواحی‌ جنوبی‌تر بصورت تپه‌ ماهورهایی‌ نمایان می‌گردد. از نظر پسـتی‌ و بلنـدی‌ خوزستان را می‌توان به‌ دو منطقه‌ کوهستانی‌ و جلگه‌ای‌ تقسیم‌ نمود. استان خوزستان با جمعیت‌ ٤٧١٠٥٠٦ نفر واقع‌ در جنوبغربی‌ ایران متشکل‌ از چهارده حوزه انتخابیه‌ و دارای‌ نوزده نماینده در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌. استان خوزستان مرکز تولید نفت‌ و گاز ایران به‌ شمار می‌آید و به‌عنوان پنجمین‌ استان پرجمعیت‌ ایران محسوب می‌شود. شرکت‌ ملی‌ مناطق‌ نفت‌خیز جنوب (بزرگترین‌ تولیدکننده نفت‌ ایران)، شرکت‌ ملی‌ حفاری‌ ایران، شرکت‌ فولاد خوزستان و شرکت‌ نفت‌ و گاز اروندان در استان خوزستان مستقر هستند.

عمده ترین مشکلات استان خوزستان شامل موارد زیر می شود که در گزارش پیش رو به آنها پرداخته ایم:

 1. کشت سنتی محصولات کشاورزی
 2. ضعف زیرساخت گردشگری
 3. ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری
 4. کاهش شدید منابع آبی  وبرداشت بی رویه از آب‌های زیر زمینی
 5. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی
 6. مشکلات مواصلاتی و جاده‌ای
 7. شوری آب(کشاورزی)
 8. بیکاری-عدم بکارگیری نیروهای بومی
 9. کم آبی(آب شرب)
 10. مشکلات صنعت ناشی از عدم حمایت دولت
 11. سنتی بودن پرورش دام
 12. عدم تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی
 13. مشکلات صنعت شیلات
 14. آلودگی زیست محیطی
 15. عدم سرمایه گذاری در بخش دام و طیور
 16. نبود زیرساخت مناسب جهت بهره گیری از معادن

برای دریافت نسخه الکترونیک یا نسخه چاپی نظام مسائل استان ها با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.