چکیده نظام مسائل، فرصت ها و چالش های استان زنجان

استان زنجان بر اساس آخرین‌ تقسیمات کشوری‌ در سال ١٣٩٨ دارای‌ مساحت‌ ٢٢١٦٤ کیلومتر مربع‌ بوده است‌؛ همچنین‌ این‌ استان در همین‌ سال دارای‌ ٨ شهرستان، ١٧ بخش‌، ٢١ شهر و ٤٨ دهستان بوده است‌. این‌ استان دارای‌ ١١٨٥ آبادی‌ بوده که‌ از این‌ میزان آبادی‌ ٩٢٧ آبادی‌ دارای‌ سکنه‌ و ٢٥٨ آبادی‌ خالی‌ از سکنه‌ بوده اند. استان زنجان حدود ٣٤,١ درصد از مساحت‌ کشور را اشغال کرده است. این‌ استان با جمعیت‌ ٤٦١،٠٦٨،١در منطقه‌ شمال غرب کشور با ٤ حوزه انتخابیه‌ دارای‌ ٥ نماینده در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌. استان زنجان از نظر شکل‌ ظاهری‌ زمین‌، دارای‌ دو منطقه‌ کوهستانی‌ جلگه‌ای‌ (دشت‌) می‌باشد که‌ اکثر شهرهای‌ آن در دامنه‌ کوه ها و دشت‌های‌ بین‌ رشته‌ کوهها و مناطق‌ کوهستانی‌ قرار گرفته‌اند.

عمده ترین مشکلات استان زنجان شامل موارد زیر می شود که در گزارش پیش رو به آنها پرداخته ایم:

 1. کشت سنتی محصولات کشاورزی
 2. کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی
 3. ضعف زیرساخت گردشگری
 4. کم آبی (کشاورزی)
 5. مواصلاتی و جاده‌ای _ جاده‌های روستایی
 6. سنتی بودن دامپروری و دامداری
 7. کم آبی (آب شرب)
 8. ضعف در استفاده از ظرفیت های صنایع
 9. کمبود  امکانات بهداشتی و  درمانی
 10. ضعف زیرساخت ریلی
 11. کمبود فضاهای آموزشی
 12. مواصلاتی و جاده‌ای
 13. نبود کشتارگاه
 14. ضعف شبکه اینترنت و تلفن همراه
 15. ضعف زیرساخت شهری
 16. آلودگی محیط زیست به دلیل استقرار صنایع
 17. ضعف در شبکه گازرسانی