چکیده نظام مسائل، فرصت ها و چالش های استان زنجان

استان زنجان بر اساس آخرین‌ تقسیمات کشوری‌ در سال ١٣٩٨ دارای‌ مساحت‌ ٢٢١٦٤ کیلومتر مربع‌ بوده است‌؛ همچنین‌ این‌ استان در همین‌ سال دارای‌ ٨ شهرستان، ١٧ بخش‌، ٢١ شهر و ٤٨ دهستان بوده است‌. این‌ استان دارای‌ ١١٨٥ آبادی‌ بوده که‌ از این‌ میزان آبادی‌ ٩٢٧ آبادی‌ دارای‌ سکنه‌ و ٢٥٨ آبادی‌ خالی‌ از سکنه‌ بوده اند. استان زنجان حدود ٣٤,١ درصد از مساحت‌ کشور را اشغال کرده است. این‌ استان با جمعیت‌ ٤٦١،٠٦٨،١در منطقه‌ شمال غرب کشور با ٤ حوزه انتخابیه‌ دارای‌ ٥ نماینده در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌. استان زنجان از نظر شکل‌ ظاهری‌ زمین‌، دارای‌ دو منطقه‌ کوهستانی‌ جلگه‌ای‌ (دشت‌) می‌باشد که‌ اکثر شهرهای‌ آن در دامنه‌ کوه ها و دشت‌های‌ بین‌ رشته‌ کوهها و مناطق‌ کوهستانی‌ قرار گرفته‌اند.

عمده ترین مشکلات استان زنجان شامل موارد زیر می شود که در گزارش پیش رو به آنها پرداخته ایم:

 1. کشت سنتی محصولات کشاورزی
 2. کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی
 3. ضعف زیرساخت گردشگری
 4. کم آبی (کشاورزی)
 5. مواصلاتی و جاده‌ای _ جاده‌های روستایی
 6. سنتی بودن دامپروری و دامداری
 7. کم آبی (آب شرب)
 8. ضعف در استفاده از ظرفیت های صنایع
 9. کمبود  امکانات بهداشتی و  درمانی
 10. ضعف زیرساخت ریلی
 11. کمبود فضاهای آموزشی
 12. مواصلاتی و جاده‌ای
 13. نبود کشتارگاه
 14. ضعف شبکه اینترنت و تلفن همراه
 15. ضعف زیرساخت شهری
 16. آلودگی محیط زیست به دلیل استقرار صنایع
 17. ضعف در شبکه گازرسانی

برای دریافت نسخه الکترونیک یا نسخه چاپی نظام مسائل استان ها با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.