چکیده نظام مسائل، فرصت ها و چالش های استان مازندران

اســتان مازندران با مســاحتی‌ حدود ٢/٢٣٧٧١ کیلومتر مربع‌، ٤٦/١درصــد مســاحت‌ کشــور را در بر می‌گیرد. حد شمالی‌ آن دریای‌ خزر، حد جنوبی‌ آن استان‌های‌ تهران و سمنان، حد غربی‌ گیلان و حد شرقی‌ استان گلستان است. رشتۀ‌ اصلی‌ سلسله جبال البرز مانند سدی‌ در جنوب مازندران کشیده شـــده و مانع‌ ورود رطوبت‌ دریای‌ خزر به‌ نواحی‌ مرکزی‌ ایران می‌شود. از نظر ناهمواری‌ها، اســـتان مازندران به‌ دو قسمت‌ جلگه‌ای‌ در شمال و کوهستانی‌ در جنوب تقسیم‌ شده و شیب‌ ناهمواری‌های‌ آن از غرب به‌ شرق به‌ موازات دریای‌ خزر است‌.

     استان مازندران دارای‌ ٢٢ شهرستان، ٦١ شهر، ٥٧ بخش‌ و ١٣١ دهســتان، ٣٦٠٤ آبادی‌ (٢٨٩٩ آبادی‌ دارای‌ ســکنه‌، ٧٠٥ آبادی‌ خالی‌ از ســکنه‌) است. شــهرســتان ســاری‌ با ٤٣٢٢٣ کیلومتر مربع‌، بزرگ‌ترین‌ و شــهرســتان ســیمرغ با ٦/٩٣کیلومتر مربع‌ مساحت‌، کوچک‌ترین‌ شهرستان می‌باشد.

     این‌ استان دارای‌ نه‌ حوزۀ انتخابیه‌ و دارای‌ ١٢ نماینده در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌. ساری‌ و میاندرود با جمعیت ‌٥٥٩٣٥١نفر، بابل‌ با جمعیت ‌٥٣١٩٣٠نفر، قائمشــهر، ســوادکوه، جویبار، ســوادکوه شمالی و سیمرغ با جمعیت 474898نفر، آمل با جمعیت ٤٠١٦٣٩نفر، بهشهر، چالوس و کلاردشت با جمعیت‌ ٣٢٨٣٥٨نفر، تنکابن، رامسر و عباس‌آباد با جمعیت‌ ٢٩٣١٤٣نفر، نوشهر،چالوس و کلاردشـــت‌ با جمعیت‌ 279103نفر، نور و محمودآباد با جمعیت‌ ٢١٩٩٣٨نفر، بابلســـر و فریدونکنار با جمعیت‌ ١٩٥٢٢٢نفر، نه‌  حوزۀ انتخابیۀ استان را تشـــکیل‌ می‌دهند.

     براساس آخرین‌ سرشماری‌ عمومی‌ نفوس و مسکن‌ در آبان ١٣٩٥، جمعیت‌ استان ٣٢٨٣٥٨٢نفر بوده (4/50درصد مرد و 6/49درصد زن) که‌ در مقایسه‌ با سرشماری‌ عمومی‌ نفوس و مسکن‌ آبان ١٣٩٠، متوسط‌ رشد سالانه‌ جمعیت‌ معادل 33/1درصد بوده است‌. بیشترین‌ جمعیت‌ در سال ١٣٩٥، متعلق‌ به‌ گروه سنی‌٣٠-٣٤ سال (1/11درصد جمعیت‌) بوده است‌. در سرشماری‌ سال ١٣٩٥، تعداد ١٠٨٤٧٩٨ خانوار در استان وجود داشته‌ که‌ از این‌ تعداد 57/6درصد در نقاط شهری‌ ساکن‌ بوده‌اند.

عمده ترین مشکلات استان مازندران شامل موارد زیر می شود که در گزارش پیش رو به آنها پرداخته ایم:

 1. رکود و بهره‌برداری پایین از معادن
 2. تغییر کاربری اراضی ساحلی با هدف سرمایه‌گذاری
 3. ضعف در زیرساخت‌ها و قوانین صادراتی
 4. فرسودگی بافت مدارس
 5. کمبود امکانات فرهنگی از جمله کتابخانه
 6. مشکلات مدیریتی و مدیران ناکارآمد شهری
 7. ضعف در شبکۀ حمل‌ونقل شهری
 8. عدم پرداخت حقوق کارگران
 9. عدم تکمیل دانشگاه پیام‌نور
 10. عدم تعیین منطقۀ آزاد مازندران، از صادرات‌محور به واردات‌محور تبدیل شده و بیشتر واردات خودروهای لوکس
 11. عدم اجرای بازسازی پل‌های روستایی
 12. بافت فرسودۀ شهری
 13. ناتمام ماندن پروژه‌های شهری
 14. ضعف در ارائۀ خدمات عمومی از جماه برق، گاز، تلفن روستاهای حوزۀ انتخابیه
 15. مواصلاتی و جاده‌ای
 16. آلودگی ناشی از دفع نامناسب پسماند و زباله و ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری
 17. کم‌آبی (آب شرب)
 18. ضعف در زیرساخت و امکانات شهری
 19. ساخت و ساز غیر مجاز، نابودی مراتع، نابودی حریم رود و جنگل
 20. ضعف زیرساخت گردشگری
 21. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی
 22. کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، بیمه نبودن، عدم خرید تضمینی
 23. حاشیه‌نشینی
 24. کشت سنتی محصولات کشاورزی
 25. کمبود امکانات ورزشی
 26. مشکلات زمین‌های کشاورزی
 27. ضعف در شبکۀ اینترنت و تلفن همراه
 28. ضعف در تأمین سرمایۀ مورد نیاز واحدهای تولیدی
 29. مشکلات سدها
 30. کمبود زمین جهت استقرار واحدهای صنعتی و معدنی
 31. کمبود شبکۀ گازرسانی در روستا

برای دریافت نسخه الکترونیک یا نسخه چاپی نظام مسائل استان ها با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.