چکیده نظام مسائل، فرصت ها و چالش های استان همدان

استان همدان در گسترهای‌ به‌ مساحت‌ ١٩٤٩١ کیلومتر مربع‌، در غرب ایران بین‌ ٣٣ درجه‌ و ٥٩ دقیقه‌ تا ٣٥ درجه‌ و ٤٤ دقیقه‌ عرض شمالی‌ و ٤٧ درجه‌ و ٤٧ دقیقه‌ تا ٤٩ درجه‌ و ٣٠ دقیقه‌ طول شرقی‌ از نصف‌ النهار گرینویچ‌ قرار گرفته‌ است‌. این‌ استان از شمال به‌ استانهای‌ زنجان و قزوین‌، از جنوب به‌ استان لرستان، از شرق به‌ استان مرکزی‌ و از غرب به‌ استان کرمانشاه و قسمتی‌ از استان کردستان محدود است‌. براساس نتایج‌ سرشماری‌ عمومی‌ نفوس و مسکن‌ آبانماه سال ١٣٩٥ کل‌ جمعیت‌ استان ١٧٣٨٢٣٤ نفر می‌باشد که‌ از این‌ عده ٨٨٠٣١٨ نفر مرد و ٨٥٧٩١٦ نفر زن بوده است‌. همچنین‌ از کل‌ جمعیت‌ ١٠٩٧٢١٧ نفر در مناطق‌ شهری‌، ٦٣٩٠٠٥ نفر در مناطق‌ روستایی‌ سکونت‌ داشته‌ و ٢٠١٢ نفر غیرساکن‌ بودهاند. در سال ١٣٩٧ استان همدان دارای‌ ١٠ شهرستان، ٢٦ بخش‌، ٣١ شهر و ٧٥ دهستان بوده است‌. شهرستان کبودرآهنگ‌ با ٣٨١٥ کیلومتر مربع‌ بزرگترین‌ و درگزین‌ با ٨٤٠ کیلومتر مربع‌ کوچکترین‌ شهرستان استان است‌.

براساس آخرین‌ سرشماری‌ عمومی‌ نفوس و مسکن‌ سال ١٣٩٥ جمعیت‌ استان برابر با ١٧٣٨٢٣٤ نفر (50.64 درصد مرد و 49.36درصد زن) گزارش شده که‌ در مقایسه‌ با سال ١٣٩٠ متوسط‌ رشد سالیانه‌ جمعیت‌ 0.002-درصد بوده است‌. 22.59 درصد جمعیت‌ استان را افراد گروه سنی‌ کمتر از ١٥ سال، 70.12 درصد گروه سنی‌ ١٥ تا ٦٤ سال و 7.29درصد را گروه سنی‌ ٦٥ سال به‌ بالا تشکیل‌ داده اند. استان همدان در غرب ایران (٢/١ درصد از مساحت‌ کشور) با هفت‌ حوزه انتخابیه‌ دارای‌ نه‌ نماینده در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌. همدان و فامنین‌ با جمعیت‌ ٧١٥٤٦٤ نفر، اسدآباد با جمعیت‌ ١٠٠٩٠١ نفر، بهار و کبودرآهنگ‌ با جمعیت‌ ٢٤٥١٤٤ نفر، تویسرکان با جمعیت‌ ١٠١٦٦٦ نفر، رزن با جمعیت‌ ١٠٧٥٨٧ نفر، ملایر با جمعیت‌ ٢٨٨٦٨٥ نفر و نهاوند با جمعیت‌ ١٧٨٧٨٧ نفر هفت‌ حوزه انتخابیه‌ استان را تشکیل‌ می‌دهند. از جمله‌ مسائل‌ اولویت‌دار آن کاهش‌ سطح‌ آبهای‌ زیرزمینی‌، کمبود آب آشامیدنی‌، عدم دسترسی‌ به‌ شبکه‌های‌ مخابراتی‌ و اینترنتی‌، نبود زیرساخت‌ مناسب‌ مواصلاتی‌ و جادهای‌ می‌باشد. در نمودار زیر نمایی‌ از استان و شهرستانهای‌ مربوطه‌ نشان داده شده است‌.

عمده ترین مشکلات استان همدان شامل موارد زیر می شود که در گزارش پیش رو به آنها پرداخته ایم:

 1. کم آبی( آب شرب)
 2. ضعف در شبکه اینترنت و تلفن همراه
 3. کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی
 4. مشکلات مواصلاتی و جاده‌ای
 5. رکود بازار صنایع به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه
 6. ضعف زیرساخت گردشگری
 7. ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری
 8. آلودگی محیط زیست ناشی از استقرار صنایع
 9. ناتمام ماندن پروژه‌های عمرانی از جمله سد‌ها
 10. کشت سنتی محصولات کشاورزی
 11. ناتمام ماندن پروژه‌های ورزشی
 12. روند رو به رشد حاشیه نشینی
 13. بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی به دلیل ساختار توسعه نیافته صنعت
 14. از رونق افتادن صنعت سفال
 15. روند رو به رشد اعتیاد در مناطق حاشیه نشین
 16. برخورد سلیقه‌ای با تخصیص بودجه
 17. تورم و گرانی چند برابری مسکن
 18. عدم نظارت بر عرضه کودهای شیمیایی
 19. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی
 20. عدم حضور اعضای هیأت علمی در د انشگاه‌ها
 21. کمبود معلم(پایه متوسطه)
 22. ناتمام ماندن سایت موزه امام خمینی(ره) و مصلی
 23. ضعف زیرساخت ریلی
 24. عدم تکمیل کشتارگاه ماکیان الوند سر درود
 25. عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران
 26. ناتمام ماندن منطقه اقتصادی جهان آباد
 27. عدم استقرار صنایع خودرویی به منظور صادرات به کشورهای همجوار غربی
 28. خام فروشی معادن به دلیل عدم استقرار صنایع تبدیلی

برای دریافت نسخه الکترونیک یا نسخه چاپی نظام مسائل استان ها با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.