بلاگ و اخبار

1401/11/3

رونمایی از کتب نظام مسائل استان های کشور در رویداد هم افزا

ادامه مطلب

1401/5/28

اختتامیه رویداد «هم‌افزایی مدیریت ایران» برگزار شد؛

ادامه مطلب

1401/5/28

رویداد ملی «مجلس تحول و نوآوری» در حاشیه «رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران» افتتاح شد.

ادامه مطلب

1401/5/28

پلتفرم «مدرسه هم‌افزا» رونمایی شد

ادامه مطلب

1401/5/28

حضور سرزده رئیس‌جمهور در «رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران»

ادامه مطلب