آماده سازی مصلی امام خمینی(ره) جهت حضور شرکت ها و مجموعه های مردمی


1401/5/1مصلی امام خمینی(ره) یکشنبه 2مرداد 1401 میزبان شرکت ها، موسسات و مجموعه های پذیرفته شده است. درب های مصلی رأس ساعت 6صبح باز خواهد شد و مجموعه ها می توانند با حضور در شبستان مصلی غرفه خود را تحویل بگیرند. با توجه به آغاز آئین افتتاحیه رویداد در ساعت 10صبح لازم است تا شرکت ها و مجموعه های مردمی تا پیش از ساعت 9در محل غرفه خود حاضر باشند و مراحل احراز هویت و غرفه آرایی را طی نمایند.