بلاگ و اخبار

1401/5/28

«رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران» افتتاح شد/ مرتضوی: مردم‌نهادها برای حل مشکلات عمران و اجتماعی تلاش کنند

ادامه مطلب

1401/5/28

«رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران» با هدف مردمی‌سازی دولت آغاز به کار کرد

ادامه مطلب

1401/5/1

آماده سازی مصلی امام خمینی(ره) جهت حضور شرکت ها و مجموعه های مردمی

ادامه مطلب

1401/4/24

رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران؛ گام نخست برای رسیدن به دولت مردمی

ادامه مطلب

1401/3/25

تاریخ جدید برگزاری رویداد هم افزایی مدیریت ایران

ادامه مطلب