بلاگ و اخبار

1401/1/29

لزوم توجه بیشتر به رویکرد شبکه‌سازی در حل مسئله

ادامه مطلب

1400/11/13

ظرفیت‌ها و ابتکارهای گروه‌های جهادی برای بسترسازی توسعه

ادامه مطلب

1400/11/13

تمرکز بر ظرفیت‌های مردمی، کلید حل مسائل کلان کشور

ادامه مطلب

1400/11/13

ضرورت به‌کارگیری شیوه‌های نوآورانه و فناورانه برای عبور از چالش‌های متنوع

ادامه مطلب

1400/11/7

آغاز به کار دبیرخانه رویداد هم افزایی مدیریت ایران

ادامه مطلب